Dni mladých biológov 2022

 • 15. jún 2022, Ústav biochémie a
      genetiky živočíchov
 • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
 • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
 • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Súťažná časť Dní mladých biológov

V rámci podujatia prebehne Súťaž mladých vedeckých pracovníkov v 3 sekciách

 • biochémia a bunková biológia
 • mikrobiológia a biotechnológia
 • fyziológia živočíchov a človeka

Najlepšia práca v každej sekcii bude odmenená Cenou

Súťažné podmienky

 • doktorand, diplomant
 • pôvodné výsledky, ktoré neboli v plnom rozsahu doteraz prezentované na doterajších ročníkoch Dní mladých biológov
 • formy prezentácie: prednáška 10 min. + diskusia 5 min
 • ak práca už bola publikovaná, je potrebné predložiť plné bibliografické údaje
 • registrácia je otvorená do 31. mája 2022

Odborná komisia