Dni mladých biológov 2022

  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a
           genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Dni mladých biológov 2022

Vitajte na stránke venovanej 11. ročníku Dní mladých biológov. DMB je stretnutie mladých vedcov s tými skúsenejšími, za účelom zdieľania nových výsledkov a podpory mladých vedcov v príjemnej atmosfére.

Dni mladých biológov sa budú konať 15. júna 2022 v zasadačke Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV v.v.i., Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Registrácia je otvorená do 31. mája 2022.


Tento ročník by sme radi venovali pamiatke RNDr. Ivana Hapalu, CSc. (1954-2022). Vo svojej vedeckej práci sa venoval rôznym aspektom biogenézy a funkcie membrán v eukaryotických bunkách na modeli Saccharomyces cerevisiae. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí zavedenie metódy na sledovanie transportu sterolov, ako aj originálne poznatky o účinku antisterolových antifungálnych liečiv na kvasinky. V poslednom čase sa (napriek zákernej chorobe) venoval biotechnologickým aplikáciám, a to predovšetkým využitiu kvasiniek ako producentov lipidových látok. O jeho vedeckých kvalitách svedčí viac ako 60 publikácií vo WoS s takmer 1400 citáciami. Bol zodpovedným riešiteľom mnohých domácich vedeckých projektov (VEGA, APVV, Výskumné a vzdelávacie centrum excelentnosti APVV, projekt Európskeho sociálneho fondu Biomembrány) a niekoľkých zahraničných projektov (slovensko-americký vedecko-technický program, projekty Ost-West, Aktion Österreich-Slowakei). Vychoval osem doktorandov a 11 diplomantov. Bol predsedom Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej, zástupcom Slovenska v International Commission on Yeasts, opakovane bol v organizačnom výbore Yeast Lipid Conferences.


Ivan Hapala