Dni mladých biológov 2022

  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a
           genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Organizátori podujatia

Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, v.v.i.

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen FEBS a IUBMB


Organizačný výbor


Boris Bilčík

Peter Griač

Roman Holič

Michal Kaliňák

Zuzana Klimešová

Martin Valachovič