Dni mladých biológov 2022

  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a
           genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov
  • 15. jún 2022, Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Abstrakty

Abstrakty Vašich príspevkov skopírujte do nižšie uvedeného formulára. Zo zozbieraných údajov bude vytvorený zborník, preto si dobre skontrolujte kompletnosť a správnosť jednotlivých polí.